Sazebník poplatků elektronické peněženky Paywalletio

Registrace nového klienta zdarma
Převod (nabití) platebního účtu klienta (peněženky klienta vedené v Paywalletio) z externího bankovního účtu klienta zdarma
Debetní transakce provedená z elektronické peněženky klienta:
  • 980 Kč plus 0,5% z převáděné částky za každou transakci, při které dochází k převodu z platebního účtu klienta (peněženky klienta vedené v Paywalletio) na externí bankovní účet.
  • 50 Kč plus 0,5% z převáděné částky za každou transakci, při které dochází k převodu z platebního účtu klienta (peněženky klienta vedené v Paywalletio) na platební účet jiného klienta (peněženky klienta vedené v Paywalletio).
  • 980 Kč plus 0,5% z převáděné částky za každou transakci, při které dochází přesunu k převodu z platebního účtu klienta (peněženky klienta vedené v Paywalletio) na platební účet obchodníka (Merchant účtu vedeného v Paywalletio).
Sazebník je platný od 14.12.2021.