Paynovatio a. s.

  • Sídlo: Opletalova 1337/29, Praha 1, 110 00, Česká republika
  • IČO: 05927994
  • info@paynovatio.eu

 

Paynovatio a.s. je společnost registrovaná v České republice, zapsaná v obch. rejstříku spisová značka: B 22311 vedené u Městského soudu v Praze. Paynovatio je držitelem osvědčení o registraci S-Sp-2017/00850/CNB/571, č. j.: 2018/089794/CNB/570 vydaného Českou národní bankou. Společnost je zapsaná v seznamu Poskytovatelů VEPMR vedeném ČNB.


Jsme vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu a to podle § 55 ZoPS.

Paynovatio a.s. je také oprávněna poskytovat za podmínek stanovených v § 53 odst. 3 ZoPS též následující platební služby, které se netýkají elektronických peněz:

  • podle § 3 odst. 1 písm. c) ZoPS, provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz 1. plátce, 2. příjemce, nebo 3. plátce prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr
  • podle § 3 odst. 1 písm. e) ZoPS, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků
  • podle § 3 odst. 1 písm. f) ZoPS, provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz)

Více informací o společnosti Paynovatio a.s. naleznete na stránkách www.paynovatio.eu